fbpx

Privacyverklaring – Algemene Voorwaarden en e-mail beleid – website beleid

Privacy verklaring, Algemene Voorwaarden en e-mail beleid – websitebeleid van
Skin Revolution

Door deze website te bezoeken, ga je akkoord met dit privacy-, e-mail- en websitebeleid en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Als je hier niet mee akkoord gaat mag je deze website niet bezoeken.

Algemene Voorwaarden & Privacy

Privacy

Skin Revolution respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Skin Revolution zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je bestelling.

Mevrouw A.C. Koole is de Functionaris Gegevensbescherming van Skin Revolution. Zij is te bereiken via info@skinrevolution.nl

Bescherming Persoonsgegevens:
Wij waarderen het dat je informatie aan ons toevertrouwt en zijn transparant over de verwerking van deze gegevens. We doen er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.
Skin Revolution slaat je persoonlijke gegevens op in een beveiligde database en wij geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je bestelling zo goed mogelijk te verwerken, hebben we wel eerst jouw gegevens nodig.

Welke informatie hebben wij van jou nodig?
Skin Revolution verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten (online of in de salon) en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website of salon bezoeken. Skin Revolution legt je gegevens (o.a. N.A.W. gegevens) vast voor de uitvoering van jouw opdracht. Tijdens jouw bezoek aan onze website www.skinrevolution.nl maak je gebruik van een beveiligde SSL-verbinding.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Om de bestelling te leveren aan de juiste persoon.
Adres en woonplaats
Dit adres gebruiken wij voor de correcte levering van jouw bestelling.
Telefoonnummer
Mochten wij je willen informeren over je bestelling dan doen wij dit op bepaalde momenten ook telefonisch.
Betaalgegevens
Je betaalgegevens worden door middel van een beveiligde verbinding rechtstreeks naar de bank verstuurd.
IP-adres
Jouw ip-adres wordt bij het plaatsen van je bestelling opgeslagen om misbruik bij betaling te herkennen.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
E-mailadres

Bij elke bestelling ontvang je van ons, zodra wij je bestelling ontvangen hebben, een bevestiging per e-mail. Zodra je bestelling klaar staat om verstuurd te worden ontvang je nogmaals een e-mail, zodat duidelijk is dat de bestelling is verwerkt. Als PostNL of MyParcel het pakket in ontvangst heeft genomen ontvang je van hen een e-mail met de track & trace code. Nieuwsbrieven kan je natuurlijk ook van ons ontvangen. Ook gebruiken wij je email om informatie en aanbiedingen te doen (je komt automatisch op onze mailinglijst zodra je op wat voor manier ook je email adres hebt ingevuld).

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Skin Revolution verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gezondheid (maar alleen als jij het naar ons e-mailt omdat het nodig is om te achterhalen of één van onze producten bijdraagt aan jouw gezondheid).
– foto van jouw huid / gezicht (maar alleen als jij dat naar ons e-mailt of What’s Appt omdat het nodig is om te beoordelen welk product het beste voor jouw huid is). Je hebt zelf de keuze om jouw gezicht op de foto onherkenbaar te maken, terwijl het huidprobleem wel zichtbaar blijft.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Skin Revolution verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren op basis van het vitale belang
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Om goederen en diensten bij je af te leveren op basis van het vitale belang
– Skin Revolution analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen op basis van het gerechtvaardigd belang namelijk een commercieel belang
– Skin Revolution verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte op basis van de grondslag overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming:
Skin Revolution neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Skin Revolution) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Skin Revolution bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Mocht je bij ons een product hebben gekocht dan zijn wij wettelijk verplicht om je factuurgegevens minimaal 7 jaar te bewaren.
Persoonsgegevens die wij van je hebben zonder dat je een klant bent zullen we bewaren zolang je onze emails leest. Wij controleren om de drie maanden of jij ze nog opent. Zodra je dat 90 dagen niet hebt gedaan dan verwijderen wij jouw gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Skin Revolution deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Skin Revolution blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Skin Revolution gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
De cookies met technische functionaliteit zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Skin Revolution en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skinrevolution.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Skin Revolution wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Skin Revolution neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skinevolution.nl

E-mail beleid

Skin Revolution behandelt je e-mailadres vertrouwelijk. Skin Revolution verkoopt, verhuurt of least e-maillijsten niet aan derden, en zal je persoonlijke gegevens niet verstrekken aan individuen, de overheid of bedrijven, tenzij gedwongen door de wet.

Als je met Skin Revolution correspondeert via e-mail, kan Skin Revolution de inhoud van je e-mailberichten bewaren samen met je e-mailadres en de antwoorden van Skin Revolution. Skin Revolution beschermt deze elektronische communicatie op dezelfde manier als de informatie die Skin Revolution online, via telefoon en post ontvangt. Dit geldt ook als je je ergens voor registreert op deze website, je je aanmeldt via een van de formulieren op deze website met behulp van je e-mailadres of iets koopt op deze website.

E-mail is geen veilige manier van communiceren. Daarom raadt Skin Revolution je af om gevoelige informatie per e-mail te versturen. Het is toegestaan, maar op eigen risico.

CAN-SPAM Compliance
In overeenstemming met de CAN-SPAM Act, staat in alle mails die Skin Revolution verstuurt van wie de e-mail afkomstig is en hoe je contact kunt opnemen met de afzender. Bovendien bevatten alle geautomatiseerde e-mails ook instructies en een link om jezelf van de mailinglijst te verwijderen, zodat je geen verdere e-mails ontvangt.

Website beleid

Het is niet toegestaan om inhoud van deze website:
• te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skin Revolution
• te verkopen of te verhuren, te reproduceren, dupliceren, afgeleiden te creëren, of anderszins te exploiteren,
• te herdistribueren, ook niet op een andere website.
Toegestaan gebruik
Je mag deze website alleen gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten ervan, en de toegang voor anderen niet beperkt of onmogelijk maakt. Niet toegestaan is het intimideren of het veroorzaken van leed of overlast voor andere gebruikers, het verzenden van obscene of beledigende inhoud of het verstoren van de gangbare dialoog op deze website.

Je mag deze website niet gebruiken om ongevraagde commerciële berichten te sturen. Je mag de inhoud van deze website niet gebruiken voor marketing gerelateerde doeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Skin Revolution .

Gebruik van testimonials
De testimonials op deze website zijn werkelijke individuele ervaringen van gebruikers van de producten en diensten van Skin Revolution . Het zijn individuele resultaten en resultaten kunnen variëren. De getuigenissen zijn niet per se representatief voor al degenen die de producten en diensten van Skin Revolution gebruiken.
De testimonials op deze website zijn letterlijk overgenomen, met uitzondering van de correctie van grammaticale of typefouten. Sommige testimonials zijn ingekort als ze te lang waren of delen niet relevant waren.

Externe links
Deze website bevat links naar andere websites. Skin Revolution kan niet instaan voor de juistheid van de informatie op een gelinkte site. Links van of naar externe websites die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Skin Revolution betekenen geen aanbeveling of goedkeuring door Skin Revolution van de informatie, producten of diensten op de gelinkte sites.

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Prijzen en informatie
Artikel 5 – Het aanbod
Artikel 6 – De overeenkomst
Artikel 7 – Herroepingsrecht
Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 10 – Levering en uitvoering
Artikel 11 – Abonnement

Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: A.C. Koole
Skin Revolution
Vestigingsadres:
H.A. Lorentzstraat 4 Unit 1-03
3331EE Zwijndrecht
Contact: info@skinrevolution.nl
Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 17.00 uur
KvK nr: 24395069

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Prijzen en informatie
Voor artikelen geldt altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling voor het artikel werd vermeld. Overigens is een ondernemer volgens de Nederlandse wet vrij om zijn producten af te prijzen. U bepaalt, als consument, zelf wanneer u tot aankoop overgaat. U hebt geen recht op teruggaaf van het prijsverschil, als korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn.
4.1 Alle op de Website en in andere van Skin Revolution afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 De verzendkosten voor binnen- en buitenland staan hier weergegeven: https://skinrevolution.nl/betaling-en-verzending. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces worden weergegeven.
4.3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Skin Revolution kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Skin Revolution afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4.4 Skin Revolution kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit

Artikel 5 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Wanneer je het aanbod aanschaft heb je automatisch toestemming gegeven om bovenin de website vermeld te worden. Wil je dit niet dan heb je het recht om dit te laten verwijderen/niet opgenomen te worden. Neem hiervoor simpelweg contact op via info@skinrevolution.nl

Artikel 6 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Artikel 7 – Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
3. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
4. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
5. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 8 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens deze bedenktijd zal de consument zorgvuldig om moeten gaan met het product en de verpakking. Het uitgangspunt dat hierbij gehanteerd kan worden, is dat u als consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat ook in een winkel zou mogen doen. Verpakkingen van producten mogen niet geopend worden (voorbeeld: een potje crème mag niet geopend zijn en het collageenkookboek niet beschadigd zijn of zichtbaar gelezen zijn – te zien bijvoorbeeld aan het openvouwen van het boek).

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door contact op te nemen met de klantenservice.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product op eigen kosten terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

Artikel 10 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 5 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Abonnement
1. Als abonnee van Skin Revolution krijg je elke maand automatisch het aangeschafte product thuis voor een vast bedrag per maand. Lees dit artikel voor de precieze datum van levering: https://skinrevolution.nl/abonnementen
Het abonnement gaat in op de datum waarop Skin Revolution de betaling van de consument heeft verwerkt.
2. Voor het gebruik van het abonnement is een vaste maandelijkse vergoeding verschuldigd (tenzij anders overeengekomen, bijvoorbeeld in het kader van een eenmalig-aanbod) die op de website vermeld staat. Skin Revolution behoudt zich het recht voor om de tarieven te wijzigen. Wijzigingen zullen door Skin Revolution onder meer middels de website vooraf bekend worden gemaakt.
3. De consument kan het abonnement op elk gewenst moment opzeggen via zijn of haar account. Of door te mailen naar info@skinrevolution.nl.
4. De abonnementskosten voor producten van Skin Revolution worden bij het aangaan van het abonnement in rekening gebracht en elke vier weken daarna, behoudens opzegging, op dezelfde dag (of de eerstvolgende geschikte werkdag, ter keuze van Skin Revolution) automatisch afgeschreven. Skin Revolution behoudt zich het recht voor om het tijdstip van het in rekening brengen van de abonnementskosten te wijzigen, bijvoorbeeld in het geval dat de abonnementskosten niet in rekening kunnen worden gebracht wegens een ontoereikend banksaldo.
5. Door het aanschaffen van een abonnement autoriseert de consument Skin Revolution om maandelijks de abonnementskosten, tegen het dan geldende tarief, af te schrijven via de door consument geselecteerde betalingsmethode (bankrekening of paypal account).
6. Geïncasseerde bedragen dienen te worden gestorneerd via de bank van de consument op het moment dat ondernemer en consument overeen zijn gekomen dat er een situatie is voorgedaan waarbij de consument het recht heeft om te storneren.
7. Skin Revolution is gerechtigd om het abonnement met onmiddellijke ingang onmogelijk te maken en/of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Skin Revolution niet in staat is de verschuldigde vergoeding via de opgegeven betaalmethode te incasseren, of indien een reeds geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd.
8. Skin Revolution verricht geen terugbetaling of creditering voor gedeeltelijk gebruikte producten.
9. Bij beëindiging van het abonnement komen alle aanspraken van de consument jegens Skin Revolution te vervallen.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Wanneer u niet op accepteren klikt maar toch verder navigeert binnen deze website of op de pagina scrolt, accepteert u hiermee ook het gebruik van Cookies.

Sluiten